Najbardziej opłacalny sposób zakupu samochodu do firmy

Kupując samochód, czy inne pojazdy, przedsiębiorca ma do wyboru aż trzy formy kredytowania.

Kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy dla firmy oraz leasing. Każda z tych opcji ma wady i zalety, dlatego, przed podjęciem decyzji, warto dobrze przeanalizować potrzeby i możliwości oraz porównać całkowite koszty.

Kredyt gotówkowy

 

Najłatwiejszy do uzyskania i dostępny praktycznie w każdym banku. Pod uwagę brana jest zdolność kredytowa firmy, a uzyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel. Jako koszty uzyskania przychodu można zaliczyć nie tylko odsetki, ale i koszty eksploatacji zakupionego samochodu. To nabywający jest jego właścicielem od razu. Łatwiejsza jest też amortyzacja auta. Minusem są stosunkowo wysokie koszty takiego kredytu. 

Kredyt samochodowy dla firmy

Tu, jak nazwa wskazuje, można go przeznaczyć wyłącznie na zakup pojazdu. Co więcej, najczęściej już na etapie składania wniosku, trzeba wskazać kupowany samochód. Koszt kredytu często zależy od jego wieku, ceny itp. Kredyt samochodowy jest tańszy niż gotówkowy, ale przeważnie wynika to z tego, że bank, do czasu spłaty, jest współwłaścicielem pojazdu. Wymagany jest również komplet ubezpieczeń i ich cesja na bank. Przed uzyskaniem kredytu trzeba spełnić dużo więcej warunków i dostarczyć do banku dodatkowe dokumenty. Nie wszystkie banki mają kredyt samochodowy dla firmy w ofercie.

Leasing

W skrócie rzecz ujmując, w tej formie, przedsiębiorca, przez określony w umowie czas, wypożycza samochód od firmy leasingowej i ponosi z tego tytułu określone koszty. Otrzymuje za to comiesięczną fakturę, którą można odliczyć. Po ustalonym czasie, auto może wykupić na preferencyjnych warunkach lub wynająć nowe. Ta forma jest korzystniejsza pod względem podatkowym i łączny koszt w porównaniu z kredytem, jest przeważnie sporo niższy. Minusem jest to, że leasingowane są z reguły samochody nowe, wymagany jest wkład własny oraz trudno rozwiązać umowę przed upływem ustalonego czasu.

Podsumowując – decyzja, w jaki sposób sfinansować zakup środka transportu do firmy, powinna być poprzedzona nie tylko analizą potrzeb, ale również ograniczeń, wynikających z każdej możliwości.